top of page

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Som Maria Vaňová a som terapeut. Pracujem formou nedirektívnej terapie. 

 

Verím, že to najlepšie, čo môže terapeut pre klienta urobiť, je vytvoriť mu také podmienky, v rámci ktorých bude môcť naplniť svoj potenciál.

 

Vo svojom odbore sa kontinuálne vzdelávam. Zaujímam sa o všímavosť a o rozvíjanie láskavosti a súcitu k sebe. Zaujímam sa tiež o odborníkov, ktorí pracujú s traumou ako je Daniel Hughes , Peter Lewin, Gábor Maté.

Vzdelanie

✅ Psychoterapeutický výcvik Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta 

✅ Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdii, Sociálna práca zameraná na aplikovanú komunikáciu a  psychoterapiu

✅ Collegium Humanum, Varšavská univerzita manažmentu

Psychoterapia psychoterapeut pre osobný rozvoj

✅ Pražská psychoterapeutická fakulta, celoživotné vzdelávanie 

✅ Psychoterapeutický výcvik zameraný na emócie

✅ Akreditovaný koučovací výcvik ICF (Business Coaching College)

✅ Certifikovaný koučovací výcvik (John Maxwell Team Romania)

​✅ Český inštitút pro psychotraumatológiu a EMDR, oprávnenie poskytovať stabilizáciu v akútnej stresovej fáze metodou ASSYST©

  Ilustračné foto

  Ďalšie kurzy a školenia

  • onkologické ochorenia a psychika človeka

  • rodinná psychoterapia

  • základy psychoanalytickej psychoterapie

  • trauma z pohľadu psychoterapie

  • poruchy rodinnej štruktúry a psychosomatika

  • kognitívno-behaviorálna psychoterapia depresívnych a úzkostných porúch

  • psychosociálne poradenstvo a vedenie poradenského rozhovoru

  • trauma v kontexte biosyntézy

  • zvládanie stresu pomocou všímavosti

  • rozvájanie vnútornej sily a súcitu k sebe

  Moje skúsenosti 

  Psychiatrická klinika LF UK, Nemocnica Mickiewiczova – práca s klientmi na psychosomatickom oddelení
   
  Psychiatrická klinika LF UK, Nemocnica Mickiewiczova – práca s psychotickými klientmi na akútnom oddelení
   
  Denný psychiatrický stacionár, Bratislava - Podunajské Biskupice – práca so stabilizovanými klientmi 
   
  Renarkon Ostrava - prevencia a liečba drogovo závislých  
   
  Úsmev ako dar - práca s mladými ľuďmi, ktorí vyrastali v detskom domove

  Mám záujem o konzultáciu

  Vyžiadajte si sedenie

  Ďakujem za zaslanie správy!

  bottom of page